Saturday 2nd

img

Session 4: Risk and Stochastic Control (Chair, Hansjoerg Albrecher).

Time

Subject

08:30 – 09:10

Invited Lecture: Nicole Bauerle

09:10 – 09:30

Asmussen Soeren

12:20 – 12:40

Yongwu Li, Zhongfei Li, Shouyang Wang, Xu Zuoquan

12:50 – 13:50

Open Meeting of the Scientific Committee


Session 5: Statistical and Computational Methods (Chair, Stephane Loisel).

Time

Subject

16:00 – 16:20

Soeren Asmussen, Ivanovs Jevgenijs

16:20 – 16:40

Jack C. Yue, Wang Hsinchung, Tzuyu Wang

16:40 – 17:00

Yang Lu, Edward W. Frees, Zhengjun Zhang

17:00 – 17:20

Pfeuffer Marius

17:20 – 18:30

Break

18:30 – 18:50

Quan Zhiyu, Emiliano A. Valdez

18:50 – 19:10

A. David Wilkie, Sahin Sule

19:10 – 19:30

Valeria Bignozzi, Matteo Burzoni, Munari Cosimo

20:00 – 23:00

Gala dinner